O u d e r w e t s ... A m a t e u r ... R a d i o ... S t a t i o n
A c t i v i t e i t e n

Het amateur radiostation PA2KD is er onder mede op gericht om antieke communicatie-apparatuur (zenders/ontvangers) in werkende staat te houden. Vaak komen deze uit de Tweede Wereldoorlog omdat in deze periode veel apparatuur vervaardigd is. De Churchill tank die hier in Eindhoven staat geparkeerd was voorzien van een Wireless Set No 19, zoals op de foto in de volgende paragraaf. Met deze apparatuur kunnen radioverbindingen tot stand gebracht worden op o.a. de midden- en kortegolf. Vanwege de lange lengte van de gebruikte radiogolf, zijn de antennedraden bij voorkeur ook lang en de installaties vaak hoog. De gebruikte frequenties vallen in het zelfde frequentiespectrum als populaire 'AM' omroepen en kortegolfomroepen (BBC World Service, en de voormalige Radio Nederland Wereldomroep). Deze bekende wereldomroepen zenden met honderdduizenden Watt vermogen. Het vermogen van PA2KD is echter véél lager, in de orde van 2 tot 20 Watt, vergelijkbaar dus met een fietslampje danwel gloeilamp. Deze zeer zwakke signalen kunnen met héél gevoelige communicatie-ontvangers uit de ruis opgepikt worden, zelfs honderden kilometers verder.


A p p a r a t u u r

Een voorbeeld van een zender waarvan in het station gebruik wordt gemaakt is de Wireless Set No 19 'WS19' (hier op de foto), die veelvuldig in Britse tanks is gebruikt tijdens WO2 en in het Nederlandse leger na de tweede wereldoorlog. Een andere bekende zender is de Amerikaanse AN/GRC-9 (zie foto bij Licentie & Regelgeving) die in de jaren ‘50-‘70 werd gebruikt door vele landen, waaronder Nederland. Beide zenders zijn ook tijdens de watersnoodramp in 1953 ingezet, waar mede dankzij zendamateurs de verbindingen met de ondergelopen gebieden in stand gehouden konden worden.

PA2KD maakt ook veel gebruik van de Amerikaanse AR-88 ontvanger uit ca 1942 (zie foto hieronder), een zeer gevoelige ontvanger gebruikt voor bijvoorbeeld
Bletchley Park, waar de Engelse 'Codebreakers' in WO2 geheime Duitse coderingsmethoden ontcijferden. Met deze voor zijn tijd geavanceerde ontvanger zijn de zwakke signalen van andere verre stations te ontvangen.


R a d i o s p e c t r u m


Het radiospectrum is het spectrum van alle denkbare radiofrequenties. Het gehele radiospectrum is in wereldwijde afspraken verdeeld omdat het anders een chaos zou worden. Zo zijn er bijvoorbeeld delen toegewezen aan politiediensten, delen aan televisie-uitzendingen, aan radio ('FM', 'AM'), aan kortegolf omroepen, aan het leger, luchtvaart, voor consumentenproducten, en delen aan amateurstations. Het amateurstation PA2KD maakt vrijwel alleen gebruik van de zogenaamde 80-meter band (tussen 3500-3800 kHz). Op deze band hebben de amateurstations het primaire gebruik. Dat wil zeggen dat anderen daar geen gebruik van maken en als dat wel is toegestaan mogen ze de amateurstations niet storen. Daarmee wordt voorkomen dat andere radiogebruikers (zoals consumentenproducten als wifi en afstandbedieningen) storing kunnen veroorzaken op deze amateurfrequenties, en vice versa.


L i c e n t i e
..&..r e g e l g e v i n g

Het radiostation PA2KD heeft een stationlicentie van rijkswege. Daarvoor is een staatsexamen afgelegd. De antenne-installatie voldoet aan de regels voor het Omgevingsbeleid en is geregistreerd bij het nationale Antennebureau. De uitzendingen van amateurstations worden in Nederland gereguleerd door het Agentschap Telecom bij het Ministerie van EZK. Het Agentschap ziet er onder andere op toe dat de stations binnen de toegewezen frequenties werken, en met toegestane vermogens.
U i t z e n d i n g e n

Het station PA2KD zendt niet vaak uit, ongeveer eens per maand gedurende enige minuten, om apparatuur en de antenne-installatie te testen. Het Nederlandse ‘AM net’ is daarvoor heel geschikt. Dat vindt wekelijks plaats op 3705 kHz, zondag van 10:00-12:00. Soms is ook PA2KD daar even kort te horen. Als u het eens wilt horen uitzenden, kan dat met een eigen kortegolfontvanger, een moderne of één uit 1940 (zie de Philips 900X op de foto).


P A 2 K D..r e f e r e n t i e

Station License van Agentschap Telecom. www.agentschaptelecom.nl
Ingeschreven in het Antenneregister van het Antennebureau.
www.antennebureau.nl
E-mail:
clement@pa2kd.nl.

Lid van onder andere:
- Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland – VERON.
www.veron.nl
- Documentatiegroep ‘40-’45.
www.documentatiegroep40-45.nl
- Surplus Radio Society – SRS.
www.pi4srs.nl

P A 2 K D